Πυλώνας: Τεχνολογία / Καινοτομία

Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ψηφιακά. Η αναμορφωμένη δομή της χώρας εστιάζει σε δύο βασικές έννοιες: την απλοποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Στόχος δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά, στην πραγματικότητα, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η διασύνδεση των διάφορων βάσεων δεδομένων και μητρώων. Προωθείται η νέα φιλοσοφία της «μίας και μοναδικής υποβολής». Δηλαδή, δεν θα απαιτείται οι πολίτες να προσκομίζουν επανειλημμένα τα ίδια έντυπα. Μικρότερες και λιγότερες ουρές, μεγαλύτερη παραγωγικότητα.