Πυλώνας: Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα & Υποδομές

Η θάλασσα είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας. Χάρη στη μακρόχρονη ναυτική παράδοση της Ελλάδας και τη ναυτική τέχνη των Ελλήνων, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις της χώρας είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης. Η ελληνική ναυτιλία κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία στον κόσμο, γεγονός που συνεπάγεται δημιουργία προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας.