Πυλώνας: Βιομηχανία

Μετά από μακρόχρονη δημοσιονομική κρίση, η ελληνική βιομηχανία κερδίζει έδαφος στους τομείς της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

Η ελληνική βιομηχανία επιβίωσε από τους κλυδωνισμούς της πανδημίας και πλέον αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται, ώστε να γίνει πιο δυνατή και ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον.

Η ελληνική βιομηχανία επανέρχεται με ανανεωμένο προφίλ και καινοτόμα προϊόντα που συμβάλλουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία.

Οι εγχώριες εταιρείες επιλέγουν να δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων, για πολλούς εκ των οποίων ξεχωρίζουν στην παγκόσμια οικονομία. Η βαριά βιομηχανία, η διαχείριση απορριμμάτων και η αποθήκευση ενέργειας είναι μερικοί από τους τομείς στους οποίους διαπρέπουν οι ελληνικές εταιρείες.