Πυλώνας: Ανθρώπινο κεφάλαιο

Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας εξελίσσεται, ξεχωρίζει, καινοτομεί και δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Η Ελλάδα επενδύει στους νέους δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης που αποτρέπουν τη «φυγή εγκεφάλων», το λεγόμενο «brain drain», καθώς και με άλλες παρεμβάσεις υποστήριξης, για παράδειγμα, αυξάνοντας τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για νέους.