Πυλώνας: Υγεία

Ήδη από την αρχαιότητα, που σημαδεύτηκε από την αρχή «νους υγιής εν σώματι υγιεί», βάση της ιπποκρατικής φιλοσοφίας, η χώρα ανέκαθεν εστίαζε στον τομέα της υγείας. Η ελληνική βιομηχανία στον τομέα των βιοεπιστημών και των φαρμάκων διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, με αναγνωρισμένες ικανότητες στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στην παραγωγή, και επιδεικνύει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο όσον αφορά την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς όσο και για επέκταση της δραστηριότητάς της πέρα από τα εθνικά σύνορα, με την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων.

Με την έκρηξη της πανδημίας, σημαντικό στοίχημα ήταν ο σχεδιασμός του μαζικού προγράμματος εμβολιασμού των Ελλήνων έναντι της νόσου Covid-19. Το σχέδιο με το όνομα «Ελευθερία» είχε ως αποτέλεσμα τον πλήρη εμβολιασμό πάνω από 6.120.000 ανθρώπων (άνω του 60% του πληθυσμού).