Πυλώνας: Ενέργεια / Περιβάλλον

Η μετάβαση σε μια «πράσινη» Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει. Προτεραιότητα είναι να αναπτυχθεί μια νέα ενεργειακή πολιτική, με «πράσινες» στρατηγικές ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η Αστυπάλαια, η Τήλος, ο Άη Στράτης, τα ενεργειακά αυτόνομα νησιά από τα οποία ξεκίνησε η «πράσινη επανάσταση», μας δείχνουν τον δρόμο για ένα πιο «πράσινο» μέλλον.